Welke richtingen kan ik op?


MKB ACCOUNTANT

Het overgrote deel van de Nederlandse bedrijven zijn klein tot middelgroot. Zij vallen onder het midden- en kleinbedrijf (mkb). Meestal zijn mkb-bedrijven niet verplicht zich te laten controleren. Dat betekent dat hun jaarrekening niet door een accountant hoeft te worden gecontroleerd. Toch maken veel van deze bedrijven vaak gebruik van een accountant.

Wat doet een accountant voor het MKB?
Een MKB-accountant helpt een ondernemer onder meer bij:

* De financiële administratie
* Het samenstellen van de jaarrekening (overzicht van de financiële situatie op 31 december);
* De Belastingaangifte en bij het aanvragen van subsidies
* De keuze van een financierings- en rechtsvorm (Vof, BV of NV)
* Het (ver)kopen van een onderneming


“Als MKB-accountant ben je de adviseur van de klant en sta je naast de klant. Door wederzijds vertrouwen kan je de klant goed helpen en vraagt de klant ook om jouw expertise.”

- Amanda Büthker | MKB AccountantWaarom hebben MKB’ers een accountant?
Niet alleen accountants ondersteunen ondernemers bij bedrijfseconomische en fiscale zaken. Er zijn veel meer financiële dienstverleners actief. Waarom wil een ondernemer dan juist met een accountant zaken doen? De twee voornaamste redenen zijn:

* Een accountant is betrouwbaar, beschikt over veel vakkennis en is gebonden aan een strenge beroepscode.
* Een accountant is altijd van alle actuele zaken op de hoogte omdat hij zich continu moet bijscholen.

De accountant als financiële vraagbaak
Als MKB-accountant sta je heel dicht bij de ondernemer. Je ziet snel of het financieel goed of slecht gaat met een bedrijf. Je weet als geen ander of een investering wel verantwoord is. Je geeft bijvoorbeeld advies over een nieuwe vestiging. Ook kijk je of de verschillende afdelingen, zoals inkoop, marketing en personeel wel goed zijn opgezet, zodat bijvoorbeeld de kans op fraude minimaal is. Gaat alles wel volgens de regels? Jij ziet hoe zaken beter georganiseerd kunnen worden en adviseert de directie daarover.

De accountant als administratieve hulpverlener
Bij vooral kleinere ondernemingen, help je als mkb-accountant bij het opzetten van de administratie en stel je de jaarrekeningen samen. Vaak heb je contact met de Belastingdienst en help je de ondernemer bij zijn contacten met de bank, crowdfunders of subsidieverstrekkers als deze financiering nodig heeft.


LEES MEER


Controlerend Accountant

Een keer per jaar worden de cijfers van een bedrijf of instelling op een rij gezet in een zogenaamde jaarrekening. Hieruit blijkt onder andere waar het geld aan uitgegeven is en wat er allemaal binnengekomen is. Bijvoorbeeld hoeveel omzet een bedrijf heeft behaald, de kosten die zijn gemaakt en wat er onder de streep is overgebleven qua winst (Winst- en Verliesrekening). Ook staat erin hoeveel bezittingen en schulden een bedrijf heeft (Balans).

Wat doet een controlerend accountant?
De controlerend accountant bekijkt of alle uitgaven en inkomsten kloppen. Of afschrijvingen op de juiste manier zijn doorgevoerd en of bezittingen goed in de boeken staan. Kortom, hij beoordeelt of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële situatie van een organisatie. Voor grote bedrijven is deze accountantscontrole verplicht.

De accountantsverklaring
De accountant geeft na afloop van zijn controle een zogenaamde controleverklaring af. Een goedkeurende verklaring wil zeggen dat de gepresenteerde cijfers betrouwbaar zijn. Voor een organisatie is dat is erg belangrijk omdat verschillende partijen die belang hebben bij de organisatie dan weten dat het goed zit.


DIRECTIE VAN DE ORGANISATIE

Om beslissingen te nemen op basis van juiste informatie.BANKEN

Om te kunnen beslissen of ze wel of niet een lening kunnen verstrekken.
AANDEELHOUDERS

Om na te gaan of er goed met hun geld is omgegaan en of er winst is gemaakt.OVERHEID

Om te kunnen beslissen over het al dan niet verstrekken van subsidies.
LEVERANCIERS

Om te bepalen of er risico's zijn dat rekeningen niet worden betaald.
BELANGENGROEPEN, TOEZICHTHOUDERS EN SAMENLEVING

Om te weten of de organisatie zich aan alle regels houdt.Een accountant controleert meer dan alleen jaarrekeningen
De kennis en kunde van de accountant wordt niet alleen ingezet bij de controle van jaarrekeningen. Accountants worden ingezet voor de controle van elke rapportage waarin verantwoording wordt afgelegd. Denk aan milieuverslagen, subsidieverantwoordingen of beleggingsprospectussen.

Niet voor alle accountants
Niet elke accountant mag controles uitvoeren. Hiervoor gelden wettelijke eisen. Meestal is de controlerend accountant een registeraccountant, maar ook een accountant-administratieconsulent kan een controlevergunning krijgen. Met de controlevergunning mogen zijn controles uitvoeren.

LEES MEER


Accountants met een specialisatie

Het accountantsvak is veelomvattend en veel accountants hebben zich gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Zij proberen zich daarmee te onderscheiden van anderen. Sommigen richten zich op een bepaalde branche, anderen volgen specifieke cursussen op een ander vakgebied.

Accountants met een specialisatie
Het accountantsvak is veelomvattend en veel accountants hebben zich gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Zij proberen zich daarmee te onderscheiden van anderen. Sommigen richten zich op een bepaalde branche, anderen volgen specifieke cursussen op een ander vakgebied.

Hieronder belichten we er enkele:


“Als forensisch accountant voer je een breed scala van opdrachten uit met als uiteindelijk doel waarheidsvinding. Juist die afwisseling maakt het beroep voor mij zo leuk!”

- Kim Scholten | Forensisch accountant


LEES MEER


ANDERE TOPICS