Carrièremogelijkheden


VRAAG NAAR ACCOUNTANTS

De vraag naar accountants en financials blijft de laatste jaren onverminderd hoog. Zo blijkt uit onderstaande grafiek over de periode 2016-2019 waarbij gebruik is gemaakt van de vacature data van Jobdigger. Hierbij gaat het om vacatures die gepubliceerd zijn via openbare bronnen en waarbij gevraagd wordt naar accountants en andere financiële experts.
Uit deze cijfers blijkt dat de vraag naar accountants begin 2018 piekte, maar structureel hoog blijft. Zo werden in het vierde kwartaal van 2019 in totaal bijna 3.000 vacatures geteld. In bijna 2.250 vacatures werd gevraagd naar assistent-accountants, ruim 500 vacatures voor accountants en 173 voor leidinggevende accountants.


ANDERE TOPICS