Wat doet een accountant?

Een accountant houdt zich bezig met de financiële administratie. In sommige gevallen helpt hij ondernemers bij het opzetten ervan of stelt hij de jaarrekening samen. Ook controleert een accountant grote bedrijven die zelf een jaarrekening hebben opgesteld. Om na te gaan of deze klopt, bijvoorbeeld of de omzet of de winst juist is. Daarnaast is een accountant ook steeds vaker een adviseur. Hij heeft namelijk op basis van de cijfers perfect zicht op hoe een onderneming in elkaar steekt. Zo kan de accountant er bijvoorbeeld achterkomen of een medewerker fraudeert of waar nog winst gemaakt kan worden.

Accountants hebben een belangrijke rol in de samenleving. Daarom moeten zij zich houden aan strenge regels. Voor alle accountants gelden de volgende basisprincipes:


01

PROFESSIONALITEIT

Hiermee zorg je voor een goede indruk en beschadig jij niet jouw beroep of bedrijf.02

INTEGRITEIT

Je kan eerlijk en oprecht optreden en laat je niet kennen.
03

OBJECTIVITEIT

Je laat je niet beïnvloeden door giften of geschenken en blijft onpartijdig.
04

VAKBEKWAAMHEID

Je beschikt over voldoende kennis en kunde en kan jouw opdrachten aan. Je zoekt altijd naar een oplossing.05

VERTROUWELIJKHEID

Je straalt betrouwbaarheid uit en je houdt jezelf aan de geheimhouding die je op het lijf geschreven staat.Een beschermd beroep
Het accountantsberoep is beschermd en niet iedereen mag zich accountant noemen. Net als bij advocaten of artsen. De accountantstitel krijg je pas na een uitgebreide opleiding en enkele jaren praktijkervaring. Nederland kent twee accountantstitels:

AA: accountant-administratieconsulent
RA: registeraccountant

Verschil tussen een boekhouder en een accountant
Het grote verschil tussen boekhouders en accountants is dat boekhouders meestal de boekhouding of wel administratie bijhouden voor een persoon, instelling of bedrijf. Accountants worden vooral ingezet voor het inrichten en controleren van financiële administraties. Ook worden accountants vanwege hun uitgebreide bedrijfseconomische kennis en hoge opleidingsniveau vaak om advies gevraagd door bedrijven en worden ze veelvuldig gevraagd voor financiële managementfuncties binnen bedrijven en overheid.


ANDERE TOPICS