NBA Impact Challenge

RIM

Over het team

Teamleden: Renske

Provincie: Limburg

School: Dendron College

Niveau: HAVO

Welke beroepsrichting binnen de accountancy spreekt jullie het meeste aan?

Openbaar accountant grootbedrijf

Welke twee taken van een accountant spreken jullie het meeste aan?

Het controleren van jaarrekeningen, Het adviseren van klanten

Welk cijfer geven jullie het beroep van accountant op dit moment op een schaal van 1 tot 10 (waarbij 10 het hoogste is)?

7

Waarom gaan jullie de NBA Accountancy Impact Challenge winnen?

Omdat we alle drie verschillende kwaliteiten hebben.