NBA Impact Challenge

goeie teamnaam

Over het team

Teamleden: Kiki, Finn, Boris

Provincie: Gelderland

School: Lingecollege

Niveau: VWO

Welke beroepsrichting binnen de accountancy spreekt jullie het meeste aan?

Openbaar accountant grootbedrijf

Welke twee taken van een accountant spreken jullie het meeste aan?

Het voeren en inrichten van financiële administraties, Het adviseren van klanten

Welk cijfer geven jullie het beroep van accountant op dit moment op een schaal van 1 tot 10 (waarbij 10 het hoogste is)?

6

Waarom gaan jullie de NBA Accountancy Impact Challenge winnen?

nee